Cabeceira

Inscrición

A inscrición inclúe o acceso ao programa científicoal, documentación do congreso, cafés descanso, xantar do xoves 24 de outubro, recepción oficial e visita ás illas de San Simón e San Antón. A inscrición do acompañante inclúe a recepción oficial e a visita ás illas.

 

Tipo

SUPERREDUCIDA

Ata o 31 de xullo (incluido)

REDUCIDA

Ata o 15 de setembro (incluido)

NORMAL

Despois do 15 de setembro

Grupo I

Socios da SGAPEIO e de sociedades con acordos de reciprocidade (SEIO, SPE, RSME e AGAPEMA) e persoal de empresas e institucións patrocinadoras.

80€
100€
120€

Grupo II

Non socios

110€
130€
150€

Grupo III

Estudiantes e desempregados socios 

40€
50€
60€

Grupo IV

Estudiantes e desempregados non socios

55€
65€
75€

Grupo V

Acompañantes, sen dereito a documentación

40€
40€
40€

Obradoiro de Minería de datos

20€
20€

non é posible

Comida oficial do sábado

Prezo normal (prezo estudiantes e desempregados)

30€ (15€)
30€ (15€)
30€ (15€)

 

O pago da cuota realizarase mediante transferencia á seguinte conta:

Titular: Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións - SGAPEIO.
IBAN: ES11 2080 0314 3030 4001 9642. Entidade bancaria: ABANCA. Código BIC/Swift: CAGLESMMXXX.

Aqueles que se acollan á redución da cuota de inscrición correspondente aos estudiantes e desempregados deberán enviar ademais unha fotocopia do documento oficial que acredite que pertencen a dito grupo.

Para inscribirse encherase o seguinte formulario. Será necesario enviar copia do xustificante da transferencia por correo electrónico á dirección sgapeio2019@uvigo.es.

Política de cancelación

A cancelación deberase realizar por escrito por correo electrónico á dirección sgapeio2019@uvigo.es antes do 30 de septembro de 2019. Despois de dita data non se efectuará ningún reembolso da cuota.