Cabeceira

Formulario para o envío de traballos

 

Os traballos poderánse enviar en galego, español, portugués e inglés indistintamente.

Poderanse redactar en formato LaTex ou Word pero é importante que o seu estilo se adapte ao modelo de redacción creado para este congreso.

- Descargar modelo LaTeX (figura de exemplo)

- Descargar modelo Word.

O arquivo definitivo subirase á web en formato pdf a través dun formulario e incluirá necesariamente: un resumo, un mínimo de 4 palabras clave e bibliografía.

No caso de ter algún problema á hora de utilizar o formulario, por favor póñase en contacto con nos a través do correo spageio2019@uvigo.es.

 

O formulario habilitarase en breve.

 

Premios investigadores novos

Na presente edición do congreso da SGAPEIO a  Sociedade volve convocar os premios ás mellores comunicacións presentadas neste XIV Congreso por investigadores novos en dúas categorías: a mellor comunicación teórica e a mellor comunicación aplicada.

Os candidatos a calquera destes premios deberán presentar a súa comunicación no congreso nunha sesión oral especial. A cada unha das dúas comunicacións premiadas corresponderalle un premio en metálico de 500€. A notificación da concesión de ambolos dous premios así como a súa entrega, realizaranse durante o acto de clausura do congreso.

Pódense consultar as bases da convocatoria no seguinte enlace.