Universidade de Vigo

XIV Congreso SGAPEIO. Vigo, 24-26 Outubro 2019

Cabeceira

Formulario para o envío de traballos

 

Os trabajos poderánse enviar en galego, español, portugués e inglés indistintamente.

Se poderán redactar en formato LaTex ou Word pero é importante que o seu estilo se adapte ao modelo de redacción creado para este congreso.

- Descargar modelo LaTeX (figura de ejemplo)

- Descargar modelo Word.

O arquivo definitivo subirase á web en formato pdf a través do seguinte formulario e incluirá necesariamente: un resumo, un mínimo de 4 palabras crave e bibliografía.

No caso de ter algún problema á hora de utilizar o formulario, por favor póñase en contacto con nos a través do correo spageio2019@uvigo.es.

 

O formulario habilitarase en breve.