Universidade de Vigo

XIV Congreso SGAPEIO. Vigo, 24-26 Outubro 2019

Cabeceira

Comité Organizador Local

Javier Roca Pardiñas

Antonio Vaamonde Liste

María del Carmen Iglesias Pérez

Juan Carlos Pardo Fernández

María Gómez Rúa

Leticia Lorenzo Picado

María Jesús Longa Sayáns

Comité Científico

César Sánchez Sellero (Presidente da SGAPEIO - Universidade de Santiago de Compostela)

María del Carmen Cadarso Suárez (GRID[ECMB] - Universidade de Santiago de Compostela)

Wenceslao González Manteiga (Modestya - Universidade de Santiago de Compostela)

Ricardo José Cao Abad (Modes - Universidade da Coruña)

Salvador Naya Fernández (Modes - Universidade da Coruña)

Ignacio García Jurado (Modes - Universidade da Coruña)

Jacobo de Uña Álvarez (SIDOR - Universidade de Vigo)

Gustavo Bergantiños Cid (ECOSOT - Universidade de Vigo)

Covadonga Rodríguez-Moldes Rey (Ensino medio)

María Esther López Vizcaíno (IGE)

Raquel Menezes (Universidade do Minho)